Zwanenkamp 841

3607 PV Maarssen

 tel. 0650-748.143

Swierts Advies en Interim Alle rechten voorbehouden                             Sitemap                               Disclaimer                      Laatste wijzigingen: 03 januari 2020

Curriculum Vitae - Werkervaring

Ziekenhuis Diensten Groep

projectleider

1979-1982

Hoofd schoon-maakdienst bij landelijk schoon-maakbedrijf.

Domesta

adviseur/manager

lid directieteam

1982-2000

Senior organisatie-adviseur en interim manager bij facilitair organisatieadvies-bureau. Mede verantwoor-delijk voor de groei van 3 naar 25 adviseurs.

Lid van het directieteam.


Aandachtsgebieden: facilitaire diensten,

interimmanagement,  personeelszaken, coaching, ICT en trainingen.

Royal Haskoning

adviseur

2000-2005

Senior adviseur facility management bij ingenieursbureau.


Aandachtsgebieden: facilitaire diensten, interimmanagement, coaching en intervisie.  

WWZ-Oegstgeest

facilitair manager

lid managementteam

2005-2008

Facilitair Manager in de ouderenzorg. Vier locaties (2 verpleeg-, 2 verzorgingshuizen), 135 medewerkers.

Lid van het manage-mentteam.


Aandachtsgebieden: facilitaire diensten, ICT, reorganisaties en fusies, nieuwbouw en verbouw, verhuizing.

SWIERTS

ondernemer

2009-heden

Zelfstandig ondernemer

(ZP’er: zelfstandig professional). Organisatieadvisering en interimmanagement.
Aandachtsgebieden: advisering en interimmanagement, coaching en nieuwe ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken.